Het inzagen van een lintzaag

Gebruikersinstructie

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een lintzaag, moet er rekening gehouden worden met een belangrijk punt: de lintzaag inzagen. De tanden aan een nieuw zaagblad zijn vlijmscherp en om de zaagdruk te kunnen verdragen is het van belang dat de tandpunten licht zijn afgerond door in te zagen.

Wanneer er niet goed is ingezaagd bestaat de mogelijkheid dat de tandenpunten ernstig beschadigen en zal zowel de prestatie als de standtijd tamelijk verminderen. Het risico bestaat dat de tanden op een gegeven moment (deels) zullen afbreken wanneer te snel teveel druk wordt uitgeoefend op de zaagpunten.

Om te voorkomen dat een lintzaag te snel verslijt is het dus belangrijk om deze volgens een kort aantal stappen in te zagen. In onderstaande stappenplan staat per soort lintzaag aangegeven welke stappen u dient te nemen.

Het stappenplan

Bi-metaal

  1. Minimaliseer de zaagdruk van de lintzaagmachine tot 50% van normaal tijdens de eerste 20 minuten.
  2. Verhoog de druk daarna in stapjes van 4 in ongeveer 10 minuten.
  3. Reduceer de bandsnelheid met 30%.

Hardmetaal

  1. Minimaliseer de bandsnelheid tot 70% van normaal tijdens de eerste 20 minuten.
  2. Minimaliseer de zaagdruk tot 50% van normaal tijdens de eerste 20 minuten.
  3. Daarna in stapjes van 4 de bandsnelheid verhogen en de zaagdruk opvoeren naar normaal in ongeveer 10 minuten.

Wanneer u deze stappen aanhoudt alvorens u de bandzaag in gebruik neemt dan zal de stand tijd tot wel 100% toenemen. Benieuwd hoe u nog meer de stand tijd van uw lintzaag kan verlengen? Lees dan ons advies voor het verlengen van de standtijd.

Marcel van de Kuit

Marcel van de Kuit is één van onze experts. Marcel werkt al jaren in de metaal- en verspanende industrie. En is daardoor in staat om zijn expertise in te zetten om de processen rondom uw zaagtoepassing te optimaliseren. Heeft u een vraag voor Marcel? Bel dan naar: 074 – 255 82 82. Of mail naar: advies@lintzagenservice.nl

USP 1